SỰ KHÁC NHAU GIỮA SMTP VÀ IMAP, POP 3 ?

0963.64.24.26 thietkedalat247@gmail.com 72 Bùi Thị Xuân, P.2, TP.Đà Lạt,Lâm Đồng Liên hệ

Ngày đăng: 24-03-2021   Đã xem: 410

SỰ KHÁC NHAU GIỮA SMTP VÀ IMAP, POP 3 ?


SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol và đây là giao thức tiêu chuẩn của ngành để gửi email. Với SMTP, bạn đang gửi, chuyển tiếp hoặc chuyển tiếp thư từ ứng dụng thư khách (như Microsoft Outlook) đến máy chủ email nhận. Người gửi sẽ sử dụng máy chủ SMTP để thực hiện quá trình truyền thông điệp email.


SỰ KHÁC NHAU GIỮA SMTP VÀ IMAP, POP 3 ?


SMTP là gì?

SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol và đây là giao thức tiêu chuẩn của ngành để gửi email. Với SMTP, bạn đang gửi, chuyển tiếp hoặc chuyển tiếp thư từ ứng dụng thư khách (như Microsoft Outlook) đến máy chủ email nhận. Người gửi sẽ sử dụng máy chủ SMTP để thực hiện quá trình truyền thông điệp email.

Điều quan trọng cần ghi nhớ khi nghĩ đến việc sử dụng SMTP hay IMAP, đó là SMTP là về việc gửi email. Vì vậy, nếu bạn đang muốn bật tính năng gửi email trong ứng dụng của mình, thì bạn sẽ muốn tiếp tục sử dụng SMTP qua IMAP.

IMAP là gì?

Nếu SMTP là tất cả về việc gửi, thì IMAP là gì?

Nói một cách đơn giản, IMAP (Internet Access Message Protocol) là một giao thức email xử lý việc quản lý và truy xuất email từ máy chủ nhận.

Vì IMAP xử lý việc truy xuất thư, bạn sẽ không thể sử dụng giao thức IMAP để gửi email. Thay vào đó, IMAP sẽ được sử dụng để nhận tin nhắn.

Ví dụ về SMTP & IMAP Làm việc cùng nhau
Cho dù bạn đang gửi một email giao dịch như đặt lại mật khẩu hay bạn đang nhận được thông báo về khoản thanh toán - rất có thể bạn đang sử dụng cả SMTP và IMAP.

Dưới đây là cách SMTP và IMAP hoạt động cùng nhau để truyền một email.

1) Sau khi tạo email và nhấn ‘gửi’, ứng dụng email của bạn (ví dụ: Gmail, Thunderbird, Outlook, v.v.) sẽ sử dụng SMTP để gửi thư của bạn từ ứng dụng email tới máy chủ email.
2) Tiếp theo, máy chủ email sẽ sử dụng SMTP để truyền thư đến máy chủ email nhận của người nhận.
3) Sau khi nhận thành công quá trình truyền SMTP (được biểu thị bằng mã phản hồi 250 OK), ứng dụng email khách của người nhận sẽ tìm nạp thư bằng IMAP và đặt thư đó vào hộp thư đến để người nhận truy cập.
POP3 là gì?
Ngoài IMAP, còn có một giao thức khác để nhận email - nó được gọi là POP3.

POP là viết tắt của Post Office Protocol.

Và số ba là viết tắt của “phiên bản 3”, là phiên bản mới nhất và được sử dụng rộng rãi nhất - do đó thuật ngữ “POP3”.

Vậy, sự khác biệt giữa POP và IMAP là gì?

POP và IMAP

POP3 tải email từ máy chủ xuống một máy tính, sau đó xóa email khỏi máy chủ.

Mặt khác, IMAP lưu trữ thông báo trên một máy chủ và đồng bộ hóa thông báo trên nhiều thiết bị.

Bạn nên sử dụng POP3 hay IMAP?

Nó phụ thuộc vào cách bạn muốn truy cập email của mình.

Nói chung, IMAP mạnh hơn và là phương pháp được khuyến nghị để nhận email nếu bạn đang làm việc trên nhiều thiết bị.

Ngoài ra, nếu bạn muốn có tất cả các email có thể truy cập ngoại tuyến và nếu bạn có một thiết bị được chỉ định cho email, thì POP có thể là một lựa chọn phù hợp.

Tóm tắt các giao thức email SMTP, IMAP và POP3

Để kết thúc bài đăng trên blog của chúng tôi về việc sử dụng SMTP hoặc IMAP, dưới đây là tóm tắt nhanh:

SMTP là giao thức tiêu chuẩn công nghiệp để gửi email. Nếu bạn đang muốn gửi email, thì bạn sẽ sử dụng SMTP thay vì IMAP. Dịch vụ chuyển tiếp SMTP có thể giúp bạn gửi email mà không cần phải xây dựng máy chủ SMTP của riêng mình.
IMAP là một trong những giao thức phổ biến nhất để nhận email. IMAP đồng bộ hóa tin nhắn trên tất cả các thiết bị.
POP3 là một giao thức khác để nhận email trên một thiết bị. Sử dụng POP3 có nghĩa là email của bạn sẽ có thể truy cập ngoại tuyến và bị xóa khỏi máy chủ.
Bây giờ, bạn sẽ thấy rằng có sự khác biệt đáng kể giữa IMAP, POP và SMTP.

  MENU